Jäsenyys

Seuraan liittyminen

Seuran jäsenyyttä voi hakea täyttämällä jäsenhakemuskaavakkeen.  Kaavakkeen saa tästä. Täytä kaavake huolellisesti ja lähetä seuran puheenjohtajalle puheenjohtaja@hymasry.fi. Ennen kuin lähetät kaavakkeen, ole ystävällisesti yhteydessä seuran puheenjohtajaan.

Seuran jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan HyMAS:n ja SAL:n sääntöjä ja päätöksiä, ja jonka johtokunta muutenkin katsoo soveliaaksi seuran jäseneksi.

Seuran jäsenyys

Seuramme jäsenyys edellyttää, että jokainen jäseneksi hyväksytty henkilö huolehtii liittymis- ja jäsenmaksun suorittamisesta eräpäivään mennessä seuran tilille.

Osoitteen muutos

Edellytämme myös jäseneksi hyväksytyn henkilön ilmoittavan osoitetietojen, myös sähköpostiosoitteen, muutoksista jäsenrekisterinhoitajalle, joko suullisesti tai kirjallisesti. Näin varmistat jäsenpostin sekä Urheiluampuja -lehden saapumisen oikeaan osoitteeseen.

Seurasta eroaminen

Seuramme toimintasäännöt määräävät, että jäsenen joka haluaa erota seurasta, tulee tehdä siitä kirjallinen ilmoitus seuran johtokunnalle tai puheenjohtajalle tai ilmoittaa siitä suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa, sekä muut sääntöjen edellyttämät velvoitteet toimintavuoden loppuun asti.

Jäsen- ja liittymismaksut

Jäsenmaksut
Nuorisojäsen 25 € /vuosi
Jäsen 60 € / vuosi
Kannatusjäsen 60 € / vuosi

Liittymismaksut

Aikuisjäsen 100 € / vuosi
Nuorisojäsen 0 € / vuosi